3 priče koje sam čula na Digital Takeover 2018

1300 sudionika i 10 sati programa u 6 dvorana – moram priznati da me Digital Takeover 2018 impresionirao. Kada si na konferencijama dovoljno često, počneš obraćati pažnju na detalje, zbog [...]

Jesi li spreman platiti cijenu uspjeha?

Ovog tjedna radim sedam dana. Ponedjeljak i utorak sam držala trening u Vipnetu. Tijekom srijede i četvrtka sam na DOERS konferenciji u Budimpešti. Petak, subotu i nedjelju ću biti na Zagreb [...]